3e CONGRÈS CATALAN DE SANTÉ MENTALE – FÉVRIER 2006

LA FÉDÉRATION CCSM – Congès Catalan de Santé Mentale organise le

3e Congrès Catalan de Santé Mentale, le 23, 24 et 25 Février 2006.

En Mémoire de Carolina MELÉNDEZ,

 » Necessitats i repostets en Salut Mental : La construccio de la cura »

La Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)

celebra aquest tercer Congrés Català de Salut Mental en una fase de maduresa com a organització. http://www.fccsm.net/

Aquest Congrés vol promoure el valor del tracte humà i integral de la persona que és assistida.

La presidència d’aquest congrés per part del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB) és coherent amb la importància que volem donar als aspectes subtils de l’atenció i el procés de la cura del pacient.

El discurs terapèutic no és propietat exclusiva de cap professió. El treball transdisciplinari i en xarxa ha de ser una organització en la ment de cada un dels cuidadors.

En les reunions preparatòries d’aquest Congrés ens preguntàvem quins elements són necessaris per al procés terapèutic, des del punt de vista de les necessitats del subjecte, de les condicions del tractament i dels contextos interpersonals i intrapsíquics en els quals es fa possible aquell procés.

El subjecte pot ser l’individu vist com a pacient, com a usuari o com a ciutadà. Però també ho poden ser la família, la població en general, un sector social o els mateixos professionals. En aquest Congrés, volem analitzar les condicions saludables i no saludables d’aquest procés terapèutic, del seu desenvolupament i de la relació que estableix amb el sistema de provisió de serveis.

Les organitzacions i professionals responen sovint a les demandes i, més difícilment, a les necessitats del subjecte i ho fan amb un tracte que apuntarà a la salut o a la malaltia, a la dependència o a l’autonomia. Ens volem preguntar, doncs, per les condicions de la cura en el sistema sanitari i social.

En l’assistència pública calen recursos, també una forma d’organitzar-los que afavoreixi la terapèutica però, sobretot cal que els cuidadors en general i els professionals en particular tinguin una formació adequada per poder exercir, per a « tenir cura » de forma integral de la persona que pateix. Això requereix un replantejament de la formació de pre i postgrau que es basi en un pensament no fragmentari de la realitat de l’altre.

La FCCSM vol fer un debat ampli que abasti el subjecte en les seves necessitats i demandes i també com a subjecte de drets i deures. Aquest ha d’abastir també les respostes de les organitzacions sanitàries i socials, dels professionals i de les eines emprades pel tracte i tractament de la salut en el seu sentit més ampli.

PROGRAMA, CONTACTA’NS y INSCRIPCIONS

http://www.fccsm.net/3ccsm.html

Aller au contenu principal